PSİKOMENTORLUK

İlişki Detoksu Kampı
Detaylı bilgi için lütfen telefonla iletişime geçiniz. 0532-3268527
DETAYLI BİLGİ
Performans - Organizasyonel Gelişim & Dönüşüm Modelimiz
F.E.S.T. / Farkındalık - Eylem - Süreklilik - Takip
DETAYLI BİLGİ
SATIŞ Koçluğu / Mentorluğu
Satış Durursa Dünya Durur" felsefesinden yola çıkarak satış çarkının mükemmel işlemesi noktasında sistemli bir çalışma ve yol arkadaşlığı amaçlıyoruz...
DETAYLI BİLGİ
YÖNETİCİ Koçluğu / Mentorluğu
Gelişen ve değişen Dünya, farklı kuşaklar, bu kuşakların farklı özellikleri ve kuşaklararası çatışmalar, rekabet gücünün dinamik yapısı v.b. faktörler..
DETAYLI BİLGİ
ÖĞRENCİ ve EBEVEYN Koçluğu / Mentorluğu
Ortaokul - Lise- Üniversite Öğrencileri, her türlü sınav hazırlığındaki öğrenciler doğru hedef - doğru yol arkadaşı - sistemli çalışma = Başarıdır. ..
DETAYLI BİLGİ
İŞVEREN / PATRON Koçluğu - Mentorluğu
İşverenin fırsat ve tehdit algısını iyi yönetebilmesi, işyerini ve kendisini görünür kılabilmesi, işveren yetkinliklerine sahip olması, sistemin sürdü..
DETAYLI BİLGİ
MÜLAKAT Koçluğu / Mentorluğu.
Kapı Açılır Sen Yeterki Vurmayı Bil ! Ne...
DETAYLI BİLGİ
KARİYER Koçluğu / Mentorluğu
Fırtınanın Şiddeti Ne Olursa Olsun Martı Asla Sevdiği Denizden Vazgeçmez (A.Capus) Kariyeriniz Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
DETAYLI BİLGİ

ONLINE ÇALIŞMALAR

Öğrenci ve Ebeveyn Psikomentorluğu
DETAYLI BİLGİ
Sunum Teknikleri ve Topluluk Önünde Konuşma
DETAYLI BİLGİ
Zaman Yönetimi ve Önceliklendirme
DETAYLI BİLGİ
Mülakat Psikomentorluğu
DETAYLI BİLGİ
Satış Psikomentorluğu
DETAYLI BİLGİ
DANIŞMANLIK
Gelişen ve değişen dünyada rekabet gücünüzü korumak, geleceğe taşımak, organizasyonel gelişimi sürdürmek noktasında ihtiyaçlarıız doğrultusunda size yol arkadaşlığı yapıyoruz. Organizasyonunuzun Beden-Zihin-Çevre bütünlüğünü sağlaması noktasında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Konu başlıklarımız,
Stratejik İnsan Kaynakları
Danışmanlığı
Satınalma / İdari İşler- Maliyet ve Tedarik Zinciri Yönetimi
Pazarlama ve Marka
Danışmanlığı
Aile Şirketlerinde Stratejik
Yapılanma,
Satış Hedeflerini Belirleme ve Satış Danışmanlığı
Yönetim Danışmanlğı
Profil Analizi
Norm Kadro Analizi
Yetkinlik Analizi

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz...

HAKKIMIZDA

PSİKOMENT
Yol Arkadaşınız
Psikoment psikoloji, sosyoloji, iletişim, koçluk ve mentörlük alanlarının akademik ve pratik birleşilerinden oluşan bir yol arkadaşlığı modelidir.

Psikoment şirketlerin, bireylerin, kurumların ve ailelerin içinde bulundukları mevcut durum ile ulaşmak istedikleri, hedefledikleri durum arasındaki alanı doldurmak amacıyla onlara akademik ve bilimsel destekler sunarak yol arkadaşlığı yapar. Psikoment hiçbir şekilde görünür sorunlara geçici çözümler üretmek ya da sıradan hale gelmiş kısa süreli eğitim ve uygulamalarla sorunların üstünü örtmek gibi amaçlar gütmez. Psikoment’in önceliği, kişilerin, ailelerin, kurumların ve şirketlerin gerek yaşadığı sorunların görünen tarafında gerekse görünmeyen ya da farkında olunmayan nedenlerini bilimsel veriler ekseninde analiz etmek ve bunlara ilişkin gerçekçi çözümler ortaya koymaktır.

Psikoment insan varoluşunu ve davranışını, aile birlikteliklerini, kurumsal yapıları ve şirket oluşumlarını analiz ederken herkes tarafından bilinen veya bilindiği varsayılan gündelik bilgilerden, bireysel deneyimlerle sınırlı bakış açılarından ve tek boyutlu düşünme biçimlerinden uzak durur. Onun yerine bilimsel yöntemlerle elde edilen tutarlı ve düzenli bilgilere odaklanarak gerçekliği bütün yönleriyle ifşa etmeye odaklanır. Psikoment’in amacı yol arkadaşlığı yaptığı kişi ve kurumlarla birlikte yürürken onlara görünürün arkasında gizli olan gerçekliği sunmak ve onlarla birlikte çözümlere ilerlemektir.

Psikoment’in oluşum mantığında insanla ve toplumla ilgili hiçbir durumun ya da sorunun rastlantısal olmadığı, aksine yaşadığımız her olayın, dâhil olduğumuz her oluşumun ya da karşılaştığımız her durumun psikolojik, sosyolojik ve iletişimsel süreçlerle şekillendiği inancı vardır. Bu nedenle Psikoment sosyal yaşamın karmaşıklığını, bireysel hayatın açmazlarını ve kurumsal yapılarda karşılaşılan sorunları belirlerken ve çözümler üretirken söz konusu alanların akademik verilerini ve birikimini işe koşarak hareket eder. Diğer bir deyişle Psikoment yol arkadaşlığı sürecinde psikolojinin bilimsel çıktılarından, sosyolojik analizlerden, iletişimin gücünden, koçluğun farkındalık oluşturma becerisinden ve mentörlüğün rehberlik yeteneğinden bütünleşik olarak yararlanır.

Psikomentin nihai hedefleri: Başarı - Mutluluk - Denge’dir.

Psikoment yol arkadaşlığı sürecinde bireysel ve kurumsal düzeyde başarı, mutluluk ve denge şeklinde belirlenen temel bir felsefeden hareket eder. Bu hedeflere ulaşmak adına çok sayıda yeni araç ve yönteme sahiptir. Akademik ve bilimsel nitelikteki bu araçlar başarı, mutluluk ve denge hedefine ulaşma için çeşitli modüller ve yaklaşımlar olarak tasarlanmıştır.

GALERİ
Tümünü görmek için lütfen tıklayınız »

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres : Kağıthane Ofispark Merkez Mahallesi
Bağlar Caddesi No 14 C2 Blok Zemin kat ofis no : 012-08
Kağıthane / İstanbul
GSM : 0212 939 3848
Fax : 0212 939 3701
Mobil: +90 532 326 8527
E-mail : info@psikoment.com.tr

İLETİŞİM FORMU

       
Data1© 2016 Ayna Danışmanlık. Sitedeki tüm görsel materyaller, tur detayları ve tüm içeriklerin telif hakları Ayna Danışmanlık'a aittir.