EĞİTİM
Eğitimcinin Eğitimi

Süre : 3 gün
 
Amaç:
 
Eğitim Yönetiminin kilit noktası eğitimlerin etkin bir şekilde verilmesi, bilgi deneyim ve donanımın katılımcılara en etkin biçimde aktarılabilmesi ciddi bir beceri ve çalışma gerektirir. Bu konuda belli tekniklerin öğrenilmesi, gerekli becerilerin geliştirilmesi, eğitimleri gerçekleştirecek kişilerin daha etkin,  katılımcı tarafından anlaşılabilir ve uygulanabilir eğitimler gerçekleştirmelerini sağlar. Bu eğitimin amacı Şirket İç Eğitimcilere eğitimlerin başarısını yüksetlmek için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. Bu eğitimin sonunda katılımcılar eğitim planlaması yaparken, içerik hazırlarken ve hedef kitleye bunları aktarırken kullanılacak yöntemleri öğrenmiş olacaklardır. 
 
Bu çalışmada kullanılan ana başlıklar;
 
 
Yetişkin Eğitiminin Amacı ve Önemi 
Yetişkin Öğrenci Özellikleri 
Yetişkin Eğitiminde Karşılaşılan Güçlükler 
Eğitimde İletişim Kazalarının Nedenleri ve Çözüm Yolları 
Bazı Yetişkinler Neden Zor Algılar? 
Yetişkinlerin İkna Sistematiği 
Karakterleri Anlama 
Karakterlere Göre İletişim Teknikleri 
Farklı Anlama ve Öğrenme Kapasitelerine Sahip Heterojen Grubu Yönetme 
Farklı Kültürlerde İletişim Becerileri 
Eğitimde Motivasyonu Sağlama 
Eğitimde Planlama 
Sunum Notu Hazırlama 
Dinlemede Danışman Yöntemi 
Sunuşun Başarısını Artırma Stratejileri 
Öğretilecek Konuya Göre Yöntem ve Tekniklerin Doğru Seçilmesi 
Beden Destekli Öğretim ve Etkili Beden Dili 
Katılımcı Yönetimi Stratejileri 
Ölçme Ve Değerlendirme Yöntemleri 
Yetişkin Katılımcının İtirazını Karşılama 
Hangi durumda Hangi Eğitmen Tarzı 
İtiraz Karşılama da Hatalı Yaklaşımlar
 

Data1© 2016 Ayna Danışmanlık. Sitedeki tüm görsel materyaller, tur detayları ve tüm içeriklerin telif hakları Aynaca’ya aittir.