EĞİTİM
Değişim Yönetimi

Süre : 1 gün
 
Amaç :
 
Hayatımızın birçok noktasında var olan, kimi zaman kontrol edilebilir, bazen de kontrolümüzün dışında seyreden değişim kavramının, terminolojisini ve dinamiklerini anlayarak, değişim ve dönüşümü etkin şekilde yönetmeyi sağlamak ve bu doğrultuda temel yetenek, beceri ve bilgileri kazandırmak amaçlanmaktadır. Bireysel ve kurumsal yaşantıda değişimle baş etme, değişime  uyum sağlama becerisini kazandırma ve değişimin yarattığı olumsuz etkileri azaltmak için değişimin olumlu yönlerine odaklanma becerisini kazandırmayı amaçlar.
 
Bu çalışmada kullanılan ana başlıklar;
 
Değişim Nedir?
İnsanda, Tabiatta, Şirkette Değişim
Değişimin Nedenleri ve Kaçınılmazlığı
Değişimin Kurumlara Kattığı Değer
Değişimde Temel Kavramlar
Gelecek İçin Değişim Alışkanlığı
Değişim Yönetiminde Uygulama Metodu
Değişimde Direnç
Değişimde Liderlik
Değişim Algısı ve Değişimi Anlama
Değişimin Çalışanlar Üzerindeki Etkisi
Değişime Karşı Tepki ve Direnç
Değişime Uyum Davranışları
Değişimin Olumlu Yönlerini Analiz Etme
Değişime Uyumla Değişimin Yarattığı Stresi Yok Etme
Değişim Psikolojisi
 

Data1© 2016 Ayna Danışmanlık. Sitedeki tüm görsel materyaller, tur detayları ve tüm içeriklerin telif hakları Aynaca’ya aittir.