EĞİTİM
İş Yaşamında Diplomatik İletişimin Gücü

Süre: 2 gün

Amaç: Tüm kurumsal ölümsüzlük araştırmaları uzun ömürlü şirketlerin  aktif ve çok yönlü bir ortak akıl geliştirmeyi başardıklarını göstermektedir. Bu şirketler çok yönlü iletişim kanallarını akışkan tutmayı başarmışlar ve ortak aklı aktive etmişlerdir. Böylece vizyonları stratejilere, stratejileri aksiyon planlarına, aksiyon planları taktiksel düzeye inerek yöndeş bir firma yaratmışlardır. Ancak bu yöndeşlik ,  şirketin birimleri ve bireyleri arasındaki farklı öncelikler, algılar ve çıkarların gelişmiş bir iletişim becerisiyle yönetilebildiğinde mümkün olmaktadır. Bu kritik iletişim becerisi, uluslararası ilişkilerde  ve tarihin akışında kilit rol oynayan bir stratejik kavramla büyük bir paralellik göstermektedir; Diplomasi . Latince tarafları birleştirmek kelimesinden gelen ve içinde stratejik derinlik barındıran bu kavram, içinde pragmatizm ve taktiksel yüzeysellik barındıran politik olmak kavramından çok farklıdır. Ancak iş hayatında bu iki kavram çoğu kere karıştırıldığı için politik olmaktan kaçınırken diplomatik olmayı da göz ardı ederiz.  Böylece duygusal denge halinde  iletişim kanallarını sürekli açık tutmak yerine “saldırma ya da kaçınma ” tavırlarını sergiler ve çoğu kere çatışmaların kişiselleşmesine engel olamayız. Dürüst,dobra olacağım derken saldırgan, uzlaşacağım derken pasif algılanabilir ve algı yönetimizi doğru yapamayabiliriz. Bu eğitim; kariyer hedefleri olan profesyonellerin  alet çantasında olamazsa olmaz iletişim becerisi olan diplomasiyi geliştirmek ve böylece besleyici ilişkiler ağı yaratmayı 

Bu çalışmada kullaılan ana başlıklar,

-Diplomasi kavramının derinliği

-Diplomatik olmak ile politik olmak arasındaki farklar ve diplomasi dili

-İletişimin dört boyutu; Tek yönlü, çift yönlü, simetrik ve asimetrik

-Algı yönetimi; Kendini sosyal ilişkilerin aynasında görmek

-Müzakereye içsel hazırlık; Duygusal denge halinin yaratılması

-Tarihte ünlü diplomasi örnekleri, başarılar ve yenilgiler

-İknanın anatomisi; Kök sebebe inebilmek ve dirence karşı yeni düşünce kalıpları yaratabilmek

-İletişimin kolaylaştırıcılar; Buz kırıcılar, hipnotik kelimeler ve güven yaratmak

-YAP tekniği ile soru sorma ve ikna etme sanatı

-Konuşma/ dinleme dengesi ve aktif dinlemenin ve sessizliğin gücü

-Diplomasinin temel davranış kalıpları; Esnek, şeffaf,yargısız, dengeli, sabırlı, yapıcı ve saygın

-Stratejik düşünce; Güç dengeleri ve ittifaklar ağını görebilmek ve insan ilişkilerinin mayın tarlasında yürüyebilmek

-İkili dikkat( içsel ve dışsal) ile gözlemci kalabilmek

-Vaka çalışması; “Siz olsaydınız

Data1© 2016 Ayna Danışmanlık. Sitedeki tüm görsel materyaller, tur detayları ve tüm içeriklerin telif hakları Aynaca’ya aittir.