EĞİTİM
Ömür Tüketen Şirketten Ömür Türeten Şirkete

Süre: 2 gün

Amaç: Tüm kurumsal ölümsüzlük araştırmaları uzun ömürlü şirketlerin  aktif ve çok yönlü bir ortak akıl geliştirmeyi başardıklarını göstermektedir. Bu şirketler çok yönlü iletişim kanallarını akışkan tutmayı başarmışlar ve ortak aklı aktive etmişlerdir. Böylece vizyonları stratejilere, stratejileri aksiyon planlarına, aksiyon planları taktiksel düzeye inerek yöndeş bir firma yaratmışlardır. Ancak bu yöndeşlik ,  şirketin birimleri ve bireyleri arasındaki farklı öncelikler, algılar ve çıkarların gelişmiş bir iletişim becerisiyle yönetilebildiğinde mümkün olmaktadır. Yapılan araştırmalar ülkemizde kurumsal uzun ömürlülüğün, Avrupa ve Amerika'ya göre daha kısa olduğunu göstermektedir. Sürekli değişen ve gelişen dünyada, şirketlerin kurumsal uzun ömürlülüklerini artırabilmek noktasında işletmeyi finansal, müşteri, iş süreçleri perspektifleri ile birlikte psikolojik, sosyolojik, iletişimsel, teknolojik, dijital ve inovatif boyutları ile ele almayı, bu şekilde ömür tüketen bir şirket olmaktan ömür türeten bir şirket olma yolculuğuna yönlendirmeyi amaçlar.

Bu çalışmada kullaılan ana başlıklar,

 • FEST Modeli (Farkındalık -Eylem-Süreklilik-Takip)
 • Şirket S.W.O.T. Çalışması ve Önemi
 • X ………………..Y      Tablosu
 • Sistem Düşüncesi - Alt Sistemler / Üst Sistemler  (Üst Sistem Şirket / Alt Sistem Departmanlar)
 • Konfor Çemberini Kırmak (Korunması gerekenler - Değişmesi Gerekenler - Çıkarılması Gerekenler)
 • Belirlenmiş ve Paylaşılmış Vizyon ve Misyon 
 • Bağışıklık Sistemi (Değerler)
 • Yetkinlikler 
 • Şirketin Liderlik Modeli ve Durumsallık Yaklaşımı
 • İkili Dikkat (İç Çevre İletişimi / Dış Çevre İletişimi) 
 • Etkin Geribildirim Sistemi
 • Ölçülebilir Etkin Performans Modeli / Potansiyeli Maksimum Performansa Dönüştürme Yolculuğu
 • Organizasyonel Gelişim ve Değişim Alışkanlığı (Öğrenen ve Öğreten Organizasyon Olma)
 • Yeni Nesil Şirket Anlayışı (Geleneksel Yapıdan Geleceksel Yapıya)
 • Kuşakları Anlamak ve Anlamlandırmak
 • Psikomentorluk ve Ters Psikomentorluk
 • ROL Modelliğin ROİ’ si
 • Şirket Psikopatolojisi
 • İş Yaşamında Psikolojik Sağlık
 • Kurum Sosyolojisi

Data1© 2016 Ayna Danışmanlık. Sitedeki tüm görsel materyaller, tur detayları ve tüm içeriklerin telif hakları Aynaca’ya aittir.